<p style='margin:0px; text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> You need Adobe Flash Player to see this video<br><br> <a href='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' style='text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> Get the Flash Player</a></p>
Pesquisar em Vídeos, membros, eventos, arquivos de áudio, fotos e Blogs Procurar

Profetische Evangelisatie|Netherlands

Meer informatie: www.voordewind.eu


Minha Oração

LATEN WIJ BIDDEN De Bijbel zegt:” Laten wij (jij en ik!) daarom met vrijmoedigheid toegaan (door genade mogen wij in de wonderbare Naam van Jezus Christus tot de Levende God komen!) |mais

Participar da Oração

Anúncios da comunidade

Página de 1
1 - 1 de 1 Topicos

Categorias > Evangelizar > Radio-meditaties >

Profetische Evangelisatie

Profetische Evangelisatie (2793 dias atrás) (0)

RADIOMEDITATIE:
NEDERLAND VOOR JEZUS
Radiomeditatie en gebed door: Evangelist Sieberen Voordewind
Radio Hoogeveen, 28 mei 2013


Geliefde luisteraar, Het onderwerp waar ik in deze meditatie over ga spreken is: Nederland voor Jezus, de titel van de evangelisatie-actie die ik in Nederland heb geïntroduceerd. In de nieuwste uitgave van het blad: PRESS MAGAZINE, uitgave Galilee, heb ik onderandere het volgende geschreven:

“Iedere volgeling van Jezus Christus die in Nederland woont en de ogen en oren goed open heeft, weet dat er in eigen land vele mensen geen christen zijn. Terwijl kerken leeglopen voelen vele mensen zich innerlijk leeg en niet vrij en velen leven zonder geloof, zonder hoop, zonder Gods liefde en niet weinigen zoeken hun toevlucht in drugs, alcohol, medicijnverslaving, onreinheid, haat, geweld en andere dingen die niet goed zijn. Het aantal mensen dat een poging doet tot zelfmoord is drastisch gestegen.

In een poging om mensen naar een bepaalde kerk toe te krijgen las ik in een krant: “Zinvolle kerk, maar zonder Jezus en God… Er is een dominee aanwezig, maar hij zal de naam van Jezus en het woord Gods niet in de mond nemen…” (Dagblad v/h Noorden, 2-2-2013, pag.11). Maar de zin van het leven is Jezus Christus!! De Bijbel zegt: “In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.” (Johannes 1:1). In dit hoofdstuk, waarin het Griekse woord “Logos” niet alleen met “Woord”vertaald kan worden maar ook met “Zin, Betekenis” (zingeving!!) wordt verwezen naar Jezus Christus!! Zijn Naam als dé zin van het leven, in Wie dé behoudenis is (Handelingen 4:12)…”

En in mijn boek “NEDERLAND VOOR JEZUS”, uitgave Galilee, heb ik op bladzijde 214 o.a. geschreven: “De Here Jezus heeft immers Zelf in Handelingen 1:8 gezegd: “Maar GIJ zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en GIJ ZULT Mijn getuigen zijn.” Niet op de stoel blijven zitten en niks doen. Niet alleen de kerkbank warm houden. Niet alleen naar een gebedsgroep gaan en bidden voor de zondaren. Het is tijd voor ACTIE!O, vele christenen zijn als die werkelozen, waarover we lezen in Mattheüs hoofdstuk 20. De Here Jezus zei in een gelijkenis: “Waarom staat gij hier de gehele dag werkeloos? Zij zeiden tot hem: Omdat niemand ons gehuurd heeft. Hij zeide tot hen: Gaat ook gij in de wijngaard.” U kunt dit lezen in Mattheüs 20: 6 en 7. Deze tekst spreekt over actie. Vele christenen staan er werkeloos bij als het gaat om evangelisatie. Vele christenen staan er werkeloos bij als het gaat om: “GIJ zult Mijn (Jezus Christus!) getuigen zijn.” Ze laten het werk over aan andere christenen die goed kunnen praten. Ze laten het werk over aan de door God geroepen evangelist. En zelf staan ze erbij de kijken. Maar in Zijn liefde roept de Meester (JEZUS CHRISTUS) AL Zijn volgelingen op om Hem te dienen en van Hem te getuigen. De opdracht: “GIJ ZULT MIJN GETUIGEN ZIJN” is bestemd voor iedere christen…”

Tot zover het genoemde boek. Ja, Het wordt tijd dat de christenen in Nederland hun maskers afzetten en zien dat veel kostbare levens zonder de Here Jezus verloren gaan. De Bijbel zegt in Romeinen 10:13 en 14: “Want; al (IEDEREEN!) wie de Naam des Heren (JEZUS CHRISTUS!) aanroept, ZAL behouden worden. Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker?” ALLE mensen die in Nederland zijn zullen voor eeuwig gered worden als zij de Naam van Jezus Christus aanroepen. Maar… HOE zullen de mensen in Nederland in de Here Jezus geloven als ze niet van Hem gehoord hebben? En hoe zullen de mensen die in Nederland zijn van Jezus Christus horen als de christenen zwijgen? Ja, de christenen hebben een verantwoordelijkheid! Zij mogen niet zwijgen maar mogen vanuit Gods liefde en op Gods wijze een getuige zijn van Jezus Christus.

Voor de christenen die in Nederland leven is het goed om te beginnen in EIGEN OMGEVING. Want, waarom zou iemand naar de ander land gaan om de mensen te vertellen over de liefde van Jezus maar de mensen in eigen omgeving, eigen land negeren? Waarom iemand in een ander land het Levend Water brengen maar de dorstige in eigen land aan z’n lot overlaten? O, ik ben niet tegen zending in het buitenland maar de christenen moeten hun eigen land niet vergeten. De Here Jezus zei tegen Zijn volgelingen in Jeruzalem: “Gij zult Mijn getuigen zijn in Jeruzalem.” Met andere woorden: begin eerst in je eigen stad, eigen omgeving. Ja, WAT Nederland nodig heeft is: evangelisatie. Christenen met bewogenheid voor zielen. En WIE de mensen in Nederland nodig hebben is: Jezus Christus, de Zoon van de Levende God. Zoals Johannes de Doper de mensen in Johannes 1:29 wees op de Here Jezus, zo mogen alle christenen vanuit Gods liefde en kracht anderen wijzen op Jezus. Is dit extreem? Nee! Waarom Jezus? Omdat Jezus de zin van het leven is. Omdat de behoudenis is in niemand anders dan Jezus alleen. Omdat Jezus volgens Johannes 14:6, de Weg, de Waarheid en het Leven is. Omdat Jezus volgens de Bijbel echte innerlijke rust geeft en vrede. Ja, Zijn Naam is Jezus! Geloof in Hem. Kom in geloof tot Hem. Neem Hem in je leven aan. Volg hem en wees een getuige van Hem. Help mee met NEDERLAND VOOR JEZUS. Amen!