<p style='margin:0px; text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> You need Adobe Flash Player to see this video<br><br> <a href='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' style='text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> Get the Flash Player</a></p>
Pesquisar em Vídeos, membros, eventos, arquivos de áudio, fotos e Blogs Procurar
Petra Eromosele
e.motion

peromosele|Netherlands

Voorganger van Sunday International Christian Outreach


Minha Oração

Niemand weet wanneer de Here Jezus Christus zijn kinderen komt ophalen. Ik bid dat we niet achtergelaten zullen worden maar met Hem in Glorieland zullen komen. Bereid je hart voor op Zijn |mais

Participar da Oração

Anúncios da comunidade


De komst van Christus Nov 27, 2013

Niemand weet wanneer de Here Jezus Christus zijn kinderen komt ophalen. Ik bid dat we niet achtergelaten zullen worden maar met Hem in Glorieland zullen komen. Bereid je hart voor op Zijn komst, want als je er niet bij bent, dan zul je voor eeuwig huilen. Hoe kunnen we daar naartoe werken? Bid iedere dag, lees je bijbel iedere dag en verweer de duivel iedere dag en hij zal van je vlieden. Laten we als christenen die eenheid in Christus zoeken, dat is de wil van onze Vader. Dat Zijn gemeente in eenheid bid en vertrouwt op Hem en Hem alleen. Amen.