<p style='margin:0px; text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> You need Adobe Flash Player to see this video<br><br> <a href='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' style='text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> Get the Flash Player</a></p>
Pesquisar em Vídeos, membros, eventos, arquivos de áudio, fotos e Blogs Procurar
Petra Eromosele
e.motion

peromosele|Netherlands

Voorganger van Sunday International Christian Outreach


Minha Oração

Niemand weet wanneer de Here Jezus Christus zijn kinderen komt ophalen. Ik bid dat we niet achtergelaten zullen worden maar met Hem in Glorieland zullen komen. Bereid je hart voor op Zijn |mais

Participar da Oração

Anúncios da comunidade

De komst van Christus Nov 27, 2013

Niemand weet wanneer de Here Jezus Christus zijn kinderen komt ophalen. Ik bid dat we niet achtergelaten zullen worden maar met Hem in Glorieland zullen komen. Bereid je hart voor op Zijn komst, want als je er niet bij bent, dan zul je voor eeuwig huilen. Hoe kunnen we daar naartoe werken? Bid iedere dag, lees je bijbel iedere dag en verweer de duivel iedere dag en hij zal van je vlieden. Laten we als christenen die eenheid in Christus zoeken, dat is de wil van onze Vader. Dat Zijn gemeente in eenheid bid en vertrouwt op Hem en Hem alleen. Amen.

peromosele Feb 18, 2011

Ik bid voor vernieuwing van onze geest, ziel en lichaam. Dat de Heer ons beter zal kunnen gebruiken als een vat. Oh Heer help ons om op u gericht te zijn en te blijven. Ik kan het niet alleen en heb U daar bij nodig. Help mijn mede strijders ook. De duivel gaat rond als een briesende leeuw om te stelen, weg te nemen en te vernietigen. Oh Heer bescherm ons met Uw vuur en uw engelen dat we ons niet aan een steen zullen stoten.

peromosele Oct 11, 2010

Ik bid voor de vrede van Jeruzalem, dat men kan leven in een onzekere tijd in de vreze des Heren. Ik bid dat een ieder van ons de kracht mag krijgen om door te gaan in deze eindtijd. Ik bid dat niemand achter gelaten mag worden, als de Here Jezus terugkomt, want de tijd is nabij, tekenen zijn er al dat de Here Jezus terugkomt. Wees waakzaam en bid. Ik dank God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest voor Zijn trouw en goedheid en genade op deze wereld. De Heer heeft een ieder van ons lief, prijs God. Ik verdien het niet, maar het is uit genade dat ik mag leven. Ik bid dat u die kans ook mag grijpen. Jesaja 42 vers 3 zegt: De Heere zal het geknakte riet niet verbreken. Hallelujah! Wat een machtig God!