<p style='margin:0px; text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> You need Adobe Flash Player to see this video<br><br> <a href='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' style='text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> Get the Flash Player</a></p>
Pesquisar em Vídeos, membros, eventos, arquivos de áudio, fotos e Blogs Procurar

Profetische Evangelisatie|Netherlands

Meer informatie: www.voordewind.eu


Minha Oração

LATEN WIJ BIDDEN De Bijbel zegt:” Laten wij (jij en ik!) daarom met vrijmoedigheid toegaan (door genade mogen wij in de wonderbare Naam van Jezus Christus tot de Levende God komen!) |mais

Participar da Oração

Anúncios da comunidade


Profetische Evangelisatie Nov 13, 2010

LATEN WIJ BIDDEN De Bijbel zegt:” Laten wij (jij en ik!) daarom met vrijmoedigheid toegaan (door genade mogen wij in de wonderbare Naam van Jezus Christus tot de Levende God komen!) tot de troon der genade (daar waar de Here is!), opdat wij (jij en ik!) barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd (De Levende God hoort en verhoort ieder gebed dat naar Zijn heilige wil is, op Zijn tijd!).”Hebreeën 4:16. “O, machtige God en Vader. In de wonderbare Naam van Jezus Christus kom ik tot U, met degene die een nood heeft. Wij willen niet twijfelen, maar geloven dat U groter bent dan elke nood. Daarom vraag ik U: Laat Uw reddende, verlossende, bevrijdende en genezende kracht uitgaan op dit moment. Genees de zieke. Verlos van pijn. Bevrijdt van gebondenheid en verslaving. Bevrijdt van negatieve woorden en gedachten. En voorzie in elke nood. O, Here, kom met Uw Goddelijke kracht en zalving op deze persoon, opdat zijn / haar leven niet meer hetzelfde is. Ik dank U, dat U uit genade dit gebed hoort en verhoord op Uw tijd. Ik loof en prijs Uw Heilige Naam.” Mijn beste vriend of vriendin: ontvang genezing en bevrijding van hoofdschedel tot voetzool in de Naam van Jezus Christus! Ontvang de machtige Zalving van Gods Geest in Jezus’ Naam! Geloof het en dank Hem ervoor! En wees een positieve geloofsdenker! God bless YOU! Evangelist Sieberen Voordewind